ข้อสั่งการ นายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาการระบาดไวรัสโคโรนา “ระยะเร่งด่วน” 3 มี.ค.63

https://siamrath.co.th/n/136634

เมื่อ 3 มี.ค.63 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า เรื่องการช่วยเหลือประชาชน ทั้งการแก้ปัญหาภัยแล้ง หรือโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งด้านการท่องเที่ยวและการจัดประชุมสัมมนาต่างๆ โดยได้มีข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี พร้อมเสนอในที่ประชุม ครม. และเป็นมติ ครม.แล้วเป็นข้อสั่งการและมาตรการระยะเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

รณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ที่แพร่ระบาดหนักในประเทศจีนและอีกหลายระเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย นั้น ผอ.สบข.กอ.รมน. จึงได้กรุณาแจกอุปกรณ์สำหรับป้องกันไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ และรณรงค์ให้ทุกคนร่วมกันปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคดังกล่าว

สบข.กอ.รมน ได้จัดการประชุมร่วมกับส่วนราชการภายนอก ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ก.พ. ๖๓

สบข.กอ.รมน ได้จัดการประชุมร่วมกับส่วนราชการภายนอก เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ก.พ. ๖๓

เวลา ๑๐๓๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารเพชรรัตน์ กอ.รมน. ในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) กรอบแนวคิดการแก้ไขปัญหาการก่อเหตุร้ายตามลำพัง และสภาพปัญหาการบูรณาการข้อมูลที่พักแรมและคนเข้าเมือง โดยมี รอง ผอ.สบข.กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม